Homepage

O kancelarii

Jesteśmy Kancelarią cieszącą się uznaniem na rynku usług prawniczych. Naszą siłą jest doświadczenie i wiedza zdobyte w Polsce i za granicą. Wykorzystanie nowoczesnych technologii przenosi oferowane przez nas usługi w nowy wymiar.

Gwarancję wnikliwego rozwiązania problemów Klientów stanowi nasz Zespół, złożony z najlepszych specjalistów z dziedziny prawa i podatków. Zaproponowane przez nas rozwiązania są zawsze dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Jako nieliczni obsługujemy Klientów również w języku rosyjskim oraz angielskim. Nasze biura znajdują się we Wrocławiu, Warszawie, Moskwie i Tbilisi.

Niezawodność

Nasze usługi świadczą doświadczeni i wysoko wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin prawa. Jesteśmy doskonale przygotowani do wykonywanego zawodu i gotowi do pełnego zaangażowania w rozwiązanie Państwa problemów.

Indywidualność

Indywidualne podejście to klucz do sukcesu. Pracujemy w bezpośrednim porozumieniu z Klientem, którego potrzeby są dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Terminowość i skuteczność

Pomoc jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest terminowa. Wartość naszych usług wynika z wiedzy i profesjonalizmu naszego Zespołu, który, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, pracuje tak, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Wykwalifikowany zespół

Nasi pracownicy i współpracownicy to absolwenci najlepszych uczelni polskich i zagranicznych. Biegle władamy językiem polskim, rosyjskim i angielskim.

Branże

Zespół wykwalifikowanych specjalistów pomaga w rozwiązywaniu problemów w wielu obszarach. Kładziemy szczególny nacisk na indywidualne potrzeby naszych Klientów.

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Gotowość prawnika do obrony interesów swojego Klienta w sądzie jest równie ważna, co zdolność do zaproponowania alternatywnych metod rozwiązania sporu. Proces sądowy pociąga za sobą znaczne opóźnienie, a co za tym idzie powoduje straty finansowe. Mamy doświadczenie i wiedzę, dzięki którym potrafimy zaradzić eskalacji konfliktu. Proponujemy szereg rozwiązań alternatywnych, które pozwolą uniknąć skierowania sprawy do sądu:

 • Arbitraż,
 • Mediacje,
 • Analizę prawną sporu i wybór najlepszego rozwiązania przedprocesowego.

SPORY SĄDOWE

Posiadamy doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają prowadzić sprawy sądowe na każdym etapie procesu. Wybierany przez nas sposób działania jest zawsze dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb. Dbamy o to, aby zminimalizować koszty i ryzyko związane z procesem sądowym. Zapewniamy reprezentację Klientów we wszystkich instancjach i na każdym etapie procesu. Oferowane przez nas usługi w zakresie procesu sądowego:

 • Identyfikacja ryzyka sporu wraz z oceną perspektyw jego rozwiązania,
 • Opracowanie strategii rozwiązywania sporów i sytuacji prawnej,
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • Wsparcie w wykonywaniu orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń sądów zagranicznych.

PRAKTYKA KARNA

Chronimy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, przede wszystkim w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi i podatkowymi. Główne obszary naszej praktyki karnej to:

 • Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach karnych dotyczących przestępstw podatkowych, gospodarczych i korupcyjnych,
 • Udział w czynnościach procesowych na każdym etapie postępowania karnego,
 • Analiza ryzyka prawnego związanego z działalnością organów spółek kapitałowych,
 • Ocena prawno-karna transakcji i projektów biznesowych.

PRAKTYKA BANKOWA I FINANSOWA

Jako kancelaria mająca oddziały w kilku państwach posiadamy zasoby niezbędne do wspierania wszelkich projektów związanych z międzynarodowym sektorem bankowym i finansowym. Świadczą o tym sukcesy naszych specjalistów w udzielaniu porad: bankom inwestycyjnym i komercyjnym, organizacjom finansowym, agencjom rządowym, funduszom hedgingowym, powiernikom oraz innym uczestnikom transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzamy w następujących kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z działalnością bankową i finansową:

 • Finansowaniu projektów,
 • Przepisach bankowych,
 • Kredytach korporacyjnych i komercyjnych,
 • Finansowaniu fuzji i przejęć,
 • Planowaniu finansowym i podatkowym,
 • Restrukturyzacji zadłużenia.

PRAKTYKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie we wszystkich obszarach podatków krajowych i międzynarodowych. Nasi prawnicy oraz specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego świadczą następujące usługi związane z doradztwem podatkowym:

 • Analiza podatkowa umów, transakcji i projektów inwestycyjnych,
 • Due diligence podatkowe,
 • Reprezentowanie Klientów podczas kontroli podatkowej,
 • Analiza ryzyka podatkowego,
 • Ustne i pisemne porady dotyczące zagadnień podatkowych,
 • Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a innymi państwami,
 • Uproszczenie zagranicznych struktur korporacyjnych i zmniejszenie kosztów administracyjno-organizacyjnych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ochrona prawa własności intelektualnej ma kluczowe znaczenia dla sukcesu komercyjnego przedsiębiorstwa. Dostępność informacji oraz szybkość kopiowania innowacji sprawiają, że ochrona własności intelektualnej jest kluczowa dla utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy. Usługi w tym zakresie obejmują ochronę praw autorskich, danych osobowych, informacji poufnych oraz praw pokrewnych związanych z tajemnicą produkcyjną (know-how). W szczególności zaś:

 • Doradztwo w zakresie prawnych regulacji własności intelektualnej,
 • Opracowanie umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz umów o tworzeniu własności intelektualnej,
 • Spory dotyczące znaków towarowych i usługowych, domen oraz patentów,
 • Ochronę danych osobowych i informacji poufnych.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Kancelaria wspiera Klientów na wszystkich etapach funkcjonowania firmy. Nasi prawnicy i specjaliści towarzyszą Państwu podczas podejmowania decyzji biznesowych, w tym podczas negocjacji, w sporach z kontrahentami oraz w szkoleniu pracowników. Rozległa sieć partnerów biznesowych na świecie pozwala dzielić się wiedzą na temat praktyk biznesowych w różnych państwach i w różnych sektorach gospodarki. W ramach naszych usług oferujemy:

 • Obsługę prawną działalności gospodarczej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych,
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży firmy,
 • Badanie prawne due diligence spółek,
 • Fuzje i przejęcia (M&A) w Polsce, Rosji oraz w innych państwach,
 • Stworzenie nowej struktury korporacyjnej i optymalizację systemu ładu korporacyjnego,
 • Udział w negocjacjach, reprezentowanie klientów oraz przygotowywanie opinii prawnych,
 • Rejestrację spółek.

UPADŁOŚĆ

Upadłość to niekiedy jedyne rozsądne wyjście z sytuacji kryzysowej. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Zawsze stoimy po stronie Klienta i skutecznie chronimy jego interesy. Prowadząc postępowania upadłościowe świadczymy następujące usługi:

 • Gromadzenie i analiza informacji o sytuacji finansowej firmy dłużnika,
 • Opracowanie strategii restrukturyzacji z wykorzystaniem procedur upadłościowych,
 • Reprezentację interesów wierzycieli w relacjach z syndykiem,
 • Reprezentację przed sądami upadłościowymi,
 • Procedury wpisu do rejestru wierzycieli.

PRAWO IMIGRACYJNE

Kancelaria pomaga rozwiązywać wszelkie problemy związane ze sferą migracji. Doradzamy zarówno obywatelom polskim, jak i obywatelom innych państw oraz bezpaństwowcom. Wspieramy Klientów w przygotowaniu dokumentów związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę. Pomagamy również w staraniach o uzyskanie obywatelstwa RP oraz innych państw. Nasze usługi z zakresu prawa migracyjnego to:

 • Pomoc w postępowaniu dotyczącym uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, a także rezydenta EU,
 • Pomoc w postępowaniu dotyczącym starań o uzyskanie obywatelstwa RP,
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentów pobytowych lub obywatelstwa innych państw,
 • Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pracę.

PRAKTYKA KORPORACYJNA

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, a także innych osób prawnych. Co więcej, przy współpracy z naszymi Partnerami możemy zaoferować sprzedaż gotowych spółek, pozbawionych jakiegokolwiek zadłużenia i wad prawnych. Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

 • Rejestrację spółek kapitałowych i osobowych w Polsce i zagranicą,
 • Przeprowadzenie procesu zmiany struktury spółek, zarządu, udziałowców, akcjonariuszy,
 • Reprezentację Klientów w sporach z udziałowcami lub akcjonariuszami,
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji spółek,
 • Sprzedaż gotowych spółek w Polsce i zagranicą,
 • Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej.

Biura

BUCZYŃSKI ADWOKACKA S.K.A. posiada swoje biura w następujących lokalizacjach

Wrocław

Moskwa

Warszawa

Tbilisi

Partnerzy Biznesowi

Kontakt

BUCZYŃSKI ADWOKACKA S.K.A.

[email protected]

+48 71 75 75 080

SIEDZIBA KANCELARII:
ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław
Kamienica pod Trzema Dębami